Ngày: 10/07/2019

Phương pháp giáo dục trẻ tự lập theo cách của người Nhật Bản Phương pháp giáo dục trẻ tự lập theo cách của người Nhật Bản
Trẻ em quá phụ thuộc vào bố mẹ sẽ dẫn đến tình trạng chậm phát triển tư duy cũng như hành động do đó các phụ huynh Nhật Bản thường cho trẻ tự lập từ rất sớm, điều này giúp trẻ có thể tự hoàn thành những công việc của mình và điều này rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Dưới đây là một vài phương pháp[...]